ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ,
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ATHANASIOS KOTSAKIS, M.D., PhD
ASSISTANT PROFESSOR OF MEDICAL ONCOLOGY
SCHOOL OF MEDICINE, UNIVERSITY OF CRETE
HERAKLION, CRETE, GREECE
Βιογραφικό στα Ελληνικά   CV in English