22ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας

Έναρξη: Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014
Λήξη: Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

 

  Candia Maris Hotel -  Ηράκλειο Κρήτης

Εγγραφή:

Ιατροί:  €
Νοσηλευτές:  €
Φοιτητές: δωρεάν