ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Οι προκλήσεις στην άσκηση του λειτουργήματός μας έχουν γίνει περισσότερες, απαιτητικότερες και πολυπλοκότερες.

 

Σήμερα καλούμαστε να ισορροπήσουμε μεταξύ:

 

Το συνέδριο μας και ο κόσμος που το συγκροτεί έχει συνδέσει την κοινωνική προσφορά με την άσκηση της καλής κλινικής πράξης. Τούτο σημαίνει πως κάθε κλινική απόφαση λαμβάνει υπόψη στοιχεία κλινικής εγκυρότητας, κλινικής χρησιμότητας, στοιχεία κοινωνικών επιπτώσεων.

 

Η συζήτηση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης, η εξέλιξη της ογκολογικής γνώσης και η εξέλιξη της επιστημονικής μας οντότητας, δεν μπορούν παρά να έχουν αποδέκτη τον ογκολογικό ασθενή.

Ο κόσμος της Ογκολογίας που συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στην Κρήτη, μετέχει μιας τέτοιας επιστημονικής διαδικασίας. Και γνωρίζουμε πως έχοντας τούτη τη δεοντολογία ως αφετηρία ευκολότερα μπορούμε να περάσουμε τις συμπληγάδες των καιρών.

 

Με αυτές τις σκέψεις σας προσκαλώ και σας περιμένω στην καθιερωμένη μας συνάντηση.

 

Σας ευχαριστώ

Β. Α. Γεωργούλιας .

Καθηγητής Παθολογίας Oγκολογίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης