Κάντε ΔΕΞΙ click επάνω στην αφίσα και για να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, επιλέξτε "αποθήκευση εικόνας ως..." ή κάτι παρόμοιο
Κάντε ΑΡΙΣΤΕΡΟ click επάνω στην αφίσα για να επιστρέψετε στη σελίδα της Φοιτητικής Συνάντησης

Κάντε ΔΕΞΙ click επάνω στην αφίσα και για να την αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, επιλέξτε "αποθήκευση εικόνας ως..." ή κάτι παρόμοιο
Κάντε ΑΡΙΣΤΕΡΟ click επάνω στην αφίσα για να επιστρέψετε στη σελίδα της Φοιτητικής Συνάντησης